HeSeta ry on kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on, että kaikki voisivat elää yhdenvertaisina osana suomalaista yhteiskuntaa – riippumatta seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä tai sukupuolen ilmaisusta.

HeSetan yhteisötoiminta on pääosin kaikille avointa vapaa-ajan toimintaa, keskustelu-illoista toiminnallisiin harrasteryhmiin ja kursseihin. Toiminta perustuu pitkälti vapaaehtoistoimintaan, toiminnan perustana on sille yhdessä luodut arvot Yhdenvertaisuus, Turvallisuus ja Yhteisöllisyys.

Yhteisötoiminnassa voi tutustua uusiin ihmisiin moninaisuutta kunniottavassa ilmapiirissa, jossa voi olla oma itsensä seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identititeetistä ja/tai sukupuolen ilmaisusta riippumatta. HeSetan yhteisötoiminta mahdollistaa ajanvieton mukavassa ja päihteettömässä ympäristössä, josta voi löytyä uusia ystäviä, peilauspintaa omille kokemuksille ja leppoisaa vapaa-ajan toimintaa.

Avointa yhteisötoimintaa ohjaavat pääsääntöisesti HeSetan yhteisötyöntekijät yhdessä koulutettujen vapaaehtoisten kanssa. Avoin yhteisötoiminta perustuu yhdessä olemiseen ja tekemiseen sekä vertaisuuteen. Kaikessa yhteisötoiminnassa keskitytään olemassa oleviin voimavaroihin ja vahvistetaan niitä myönteisen, kannustavan, ratkaisukeskeisen ilmapiirin ja toiminnan keinoin. Yhteisötoiminta noudattaa turvallisemman tilan periaatteita. Tapaamisissa vietetään aikaa yhdessä ja tutustutaan toisiin sateenkaariyhteisön jäseniin, kahvitellen, pelaillen tai keskustellen vaihtuvien teemojen ympärillä. Tapaamisiin tuleminen velvoita osallistumaan mihinkään aktiviteettiin, mikä tuntuu itsestä epämukavalta. Kaikkien toivotaan kuitenkin osallistuvan esittelykierroksiin, joissa esitellään itsensä sillä nimellä, jota toivoo ryhmässä tällöin käytettävän.

Toiminta pääsääntoisesti HeSetan tiloissa Kaapelitehtaalla, Tallberginkatu 1 C 4.krs, 00180 Helsinki, ellei toisin ole ilmoitettu. 

Jokainen tapaamiseen osallistujan on pystyttävä sitoutumaan HeSetan avointa yhteisötoimintaa koskeviin periaatteisiin:

YHDENVERTAISUUS

Jokainen tapaamiseen osallistuja on yhtä tärkeä ja arvostettu:

  • Minkäänlaista häirintää tai syrjintää ei hyväksytä

TURVALLISUUS

Tapaamiset noudattavat turvallisemman tilan periaatteita:

  • Jokaisella on oikeus määritellä tai olla määrittelemättä oma itsensä ja identiteettinsä
  • Kunnioitetaan muita, uskotaan heidän kokemuksiaan ja identiteettiään
  • Tapaamisten ilmapiiri on voimavaroihin keskittyvä, eikä niissä käsitellä henkilökohtaisia asioita, jotka voivat kuormittaa muita
  • Henkilökohtaisissa kysymyksissä voi aina ottaa yhteyttä HeSetan työntekijöihin
  • Jokaisella tulee olla mahdollisuus lähteä tapaamisesta paremmalla mielellä kuin sinne tullessaan
  • Ohjaajat pitävät huolen tapaamisen turvallisuudesta, heidän ohjeistuksiaan on noudatettava

LUOTTAMUKSELLISUUS 

Tapaamiseen osallistujilla on oikeus yksityisyyteen:

  • Tapaamisissa ei kuvata, äänitetä tai videoida ellei erikseen sovita asiasta
  • Toisten osallistujien asioita ei tule jakaa ryhmän ulkopuolella