HeSeta ry on vuonna 1991 perustettu kansalaisjärjestö, joka toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien yhteiskunnallisen aseman parantamiseksi. 

HeSetan tavoitteena on poistaa kulttuuriin, kieleen sekä yhteiskunnan rakenteisiin, arvoihin ja normeihin sisältyvää eriarvoisuutta ja saattaa ihmisten yhteiskunnan ja lainsäädännön edessä tasavertaisiksi seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuoli-identiteetistä ja sukupuolen ilmaisusta riippumatta

 

HeSeta edistää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ihmisten kuuluvien tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja hyvinvointia monipuolisella sosiaali- ja nuorisotyöllä, koulutus- ja konsultointipalveluilla sekä vaikuttamistyöllä. HeSetan sosiaali- ja nuorisotyö tukee seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ja heidän läheisiään huomioiden erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät ja edistää muiden toimijoiden kykyä vastata lhbtiq*- ihmisten tarpeisiin. Toiminnan tavoitteena on vähentää lhbtiq*-ihmisten yksinäisyyttä, tukea osallisuutta ja vahvistaa kokonaisvaltaista hyvinvointia.

HeSetan toimialue on Uusimaa ja toimipaikkana Helsinki, jossa valtaosa toiminnasta ja palveluista toteutetaan. HeSeta perustaa toimintansa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden asiantuntijuuteen, vahvaan yhteisö- ja verkostotyöhön, sekä aktiiviseen vapaaehtoistoimijuuteen.

 

Voit tukea HeSetaa liittymällä jäseneksi täällä!